lördag 26 juli 2008

Jag har ju försökt säga att kanske 80% och inte en vit gul överlevnadsvärld (slutsatser och demokrati mm).
För att överleva (demokrati= de flesta väljer det sannaste, mest överlevnadsflexibla= lösningar som har bredd och spets men framförallt bredd - mer konstnärligt).
Till saken
Tex byta ut kolet i oss (Germanium)
Växter och planter byta ut och göra fotosyntesen mer effektiv (bara procent idag till 25%)

www.physorg.org


Lokaldemokrati
Toquevilles analys (bästa samhällsvetenskapliga genom och i alla tider)
Lokal demokrati och tillräckligt många vinner och röstar igenom
Italien-USA-England en del

Demokrati= egentligen att alla genuttryck, fingeravtryck, individuella öden och livsföreställningar och kreativitet kommer till uttryck (stimulantia kan man säga)
Varje individs rationalitet kommer till rätt (ingen annan styr = huvudföreställningen i juridiken).
Man vill överleva (och sina gener). Och att inte bli kidnappad av tex droger/medicin, apokalyptiska irrationella dogmatik, CIA/militär underrättelseverksamhet eller annat .

Samling i mitten (grekernas Aristoteles till medeltidens tänkare till moderna tänkare= så man vinner sas )

Annars går vi under (våra ledare sas klarar ju inte detta)
Lite som Tolkiens värld = sorts demokrati
Experter (kunskaper= implemntera och göra utifrån en policy). Jfr paradigm som idag bytts ut (och dom då gjorde en del fel med det tankesättet).
Jfr alla högre experter (Cambridge) dom är lika fast i tankesätt etc (och tror teorier vara rätt). Empiri och darwinism däri (välja ovan helt enkelt så man kan manipulera en värld - så den klarar sig och står sig i generationer och i århundraden)
Tex da Vinci värld måla en tavla och få den designad (tex träd) och stimulantia som integrerar gränssnittet ml vår värld och aggregationstillstånden (varseblivningen).
Tekniska lösningarna som är viktigast
Och vanligt folk som säger sanningen= göra detta för överlevnadsvärdet (demokratin)

Och att vi kommer ut i rymden (också överlevnadsvärde 2.0)

Egenintresset = så stark kraft
Aktivera tillräckligt många som aktivt tar ansvar

http://juridiskaresonemang.blogspot.com/

http://strikeforcevetansvarreligionen.blogspot.com/

http://nordiskasverige.blogspot.com/

http://katolskaeuhydrahelvetet.blogspot.com/